Giới thiệu

– Thành lập: 1979
– Tổng số nhân viên: 30
* Trưởng khoa qua các thời kỳ:
+ Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
+ Ông Nguyễn Sỹ Tân
+ Bà Nguyễn Thị Thu
+ Ông Nguyễn Đức Tiến
+ Bà Đỗ Kim Dung
+ Bà Trần Thanh Hà